JIPPII är barnens mission!

Jippi-sångerna är glädjens budskap som sjungs av barn. Alla är kallade till det stora missionsuppdraget att berätta om Jesus till alla folk och språk överallt i världen. I Jippii-arbetet är alla små människor och saker viktiga.Över 150 sånger

De första Jippii- sångerna gjordes i millenniumskiftet för finländska barn.

Nu finns det redan 150 sånger på finska, 10 Jippii-skivor har publicerats. Noter och skivor med bakgrundsmusik är publicerade för att användas i barnarbetet. Jippii musiken är gjord av professionella mushariker ocharbetet koordineras av Jippii missio rf.

Över 100 körer

I början fanns det tre barn som sjöng; Hanna 6 år, Miika 8 år samt Satu 11 år. Andra barn blev inspirerade av deras sånger. Trots att Jippii-konserter och -orkestrar aldrig var planerade, började de ändå dyka upp både i Estland och i Finland och yrkesmusiker deltog mer än gärna och spelade tillsammans med barnen.

Nu finns det redan ca 100 Jippii- körer i Finland och tiotals professionella musiker spelar i flertal Jippii-orkestrar. Alla körer är självständiga och hör till olika församlingar, kyrkosamfund och skolor. Det kostar ingenting att vara med i ett barnkör och alla barn och barnkörer är välkomna att delta i verksamheten. Jippii- körerna ordnar konserter och körresor samt sjunger i olika evenemang.

Över 100 språk

Ivern att översätta sångerna överraskade alla. Man började översätta sånger till estniska redan innan den första finska inspelningen år 2001 var klar och första inspelningen på ungerska kom strax efter. Nu sjungs Jippii-sånger överallt i världen; på nenetsispråket i norra Sibirien där temperaturen kan sjunka till -50 grader, i Turkmenistan där temperaturen kan vara +50 grader! I Nepal, vid foten av världens högsta berg Mount Everest, i Israel under havsnivån. Det finns 62 färdiga Jippi- sånger på 36 olika språk. Översättningsprogrammet omfattar över 119 språk. Sångerna spelas in tillsammans med lokala barn i respektive land . Det finns Jippii- körer i Estland, Litauen, Lettland, Ryssland, Armenien, Albanien, Georgien, Nepal, Brasilien, Madagaskar, Indien ,Laos, Frankrike....

Sångerna är verktyg

Jippii-sångerna är körernas verktyg. Barnen tar med sig budskapet om glädje till hemmen, skolor, daghem, åldringshem, köpscenter. Barnen sjunger överallt, vart de än går! Glädjen sprider sig överallt, hos mor- och farföräldrar, faddrar, grannar och personalen i butikerna. Många stannar för att lyssna och förundras. Barnen tar sina föräldrar med sig. Många har hittat sin plats i Jippii- verksamheten. Olika generationer möts. På konsertresorna bekantar man sig med nya länder och människor. Barnen sjunger samma sånger tillsammans med barn från andra länder och språk. Man hittar nya vänner och knyter livslånga vänskapsrelationer. Kulturgränserna försvinner.

Lite om Jippii-historik och om framtiden

Jippii- barnarbetet startades i Finland år 1998. En Jippii-teater turnerade då i Finland. Små barn- och ungdomsgrupper visade upp en pjäs som handlade om att erövra världen. Man använde enkla kulisser. Rollkläderna måste bytas ofta för att deltagarna var så få till antal. De barn och ungdomar som deltog var ivriga att dela evangelium om Jesus med andra. Då fanns ännu inte Jippii- sånger. När turnèn var över år 1999, frågade ett litet barn: "När blir det Jippii2?"

Under den andra Jippii-turnèn föddes nya sånger. Skivan "Jippii, Taivaan Isän hommissa" ( Jippii, I den himmelska Faderns tjänst) utgavs år 2001. Jippii-turnè 2 efterföjdes av Jippii- turnè 3 och 4, samt musikalen "Mostokin ihme" ( Undret i Mostok). Under åren 1998-2006 ordnades flera Jippii- missions evenemang på olika håll i Finland och nya körer startades i flera kyrkor och församlingar.

År 2006 ordnades en stor Jippii-ljusparad genom hela Finland och Estland. Under en månad hade man 56 konserter i olika städer. Paraden avslutades på Hartwall Arenan med en stor ljusfest och konsert, där över 1000 barn sjöng Jippii sånger.jippii-kuva